Passievol leven...

25. nov, 2017

Passievol leven?

Wat is dat voor een wijze van leven en hoe bereiken wij dat?

Ik vond het interessant genoeg om hierover te schrijven, omdat ik voel dat ik belemmerd wordt in datgene wat mijn hart zegt dat ik moet doen (passie) en datgene wat van mij verwacht wordt van de omgeving…. Al probeer ik onafhankelijk te zijn, zijn er voldoende indicatoren die zorgen dat ik afhankelijk blijf. Realistisch gezien is het bijna onmogelijk om een leven te leiden, alleen berust op mijn passie. Ten 1ste is mijn definiëring van passievol leven niet hetzelfde als de mensen in mijn gemeenschap. Ten 2de leef ik in een gemeenschap van mensen die niet op dezelfde manier denken als ik. En ook al zou ik op een onbewoond eiland wonen waar ik met niemand rekening hoeft te houden, logisch redenerend kan het ook niet, want ik moet rekening houden met de situatie op het eiland.

Wat is het dan dat ik toch, ondanks alles voel dat ik passievol kan leven? Mijn innerlijke drang naar synchronisatie van hart en denken maakt dat ik het leven anders beleef. In mijn denken hou ik rekening met de mensen om mij heen en mijn omgeving. Maar aangezien eenieder uniek is, kan ik niet verwachten dat de mensen in mijn omgeving dat ook zo doen. Vandaar dat ik vaak genoeg een opmerking krijg dat neerkomt op het logisch denken.

Dan rijst er bij mij de vraag wat logisch denken dan is. Mijn logisch denkvermogen is natuurlijk heel anders dan van wie dan ook. En al waren wij allemaal verplicht het proces van leren op school op dezelfde wijze te doorlopen (uitzonderingen daargelaten), toch hebben bepaalde mensen hun eigen manier van denken en doen behouden!

Vaak genoeg zeg ik dat onderwijs geen doel is op zichzelf, het is een middel om een doel te bereiken! Bijna iedereen is het met mij eens, maar niet velen vragen zich dan af waarvoor het onderwijs wel voor dient, wat is het doel dan dat bereikt zou moeten worden?

Zoals wij elke dag water moeten drinken om te zorgen dat ons lichaam niet uitdroogt, zo ook denken velen dat onderwijs nodig is om te leven. Het is een automatische gedachte die bij velen van ons is ingeplant!!!

De doelen voor het onderwijs worden gestipuleerd door de overheid en worden aangegeven in kerndoelen voor het basisonderwijs en in eindtermen voor het voortgezet onderwijs en kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wie kent dan die doelen en die eindtermen? Kennen alle leerkrachten en docenten die? Weten alle ouders dat en houden zij dat bij als ze kijken naar de vorderingen van hun kinderen?

Op school moesten wij allen de voorbereide lessen van de leerkracht of docent volgen en je wist van tevoren dat daaruit voor elk apart lesonderdeel (lees onderwerp, thema, vak of vakgebieden) toetsen zullen volgen in de vorm van proefwerken, tests, (profiel)werkstukken, (praktijk)opdrachten, en zelfs stages (incl. snuffelstages).

Wie goed was in het uit het hoofd leren, kon ook makkelijk omgaan met de toetsen en haalde deze ook gemakkelijk, zonder veel te moeten “leren”. Voor wie niet goed was in het uit het hoofd leren, was het ook lastig om de informatie van de leerkracht/docent (gegeven eigen teksten, redeneringen, theorieën uit een boek) te onthouden. - Vandaar dat het essentieel is dat een leerling zelf kan begrijpen wat hij/zij leest. Maar ook hiervoor is iets bedacht, want ook al kan een leerling/student niet lezen, er zijn (speciale) scholen die hen helpt aan auditieve teksten. Wauw, wat een rol kan internet hierin spelen!!! -

Dat het onderwijs beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor eenieder, dat niemand uitgesloten wordt, is ondertussen meer dan bekend. Vandaar dat het concept van passend onderwijs en passend leren in de huidige moderne tijd belangrijk is, mits deze goed wordt toegepast. Want juist het passend leren moet bewerkstelligen dat elke unieke persoon een passend proces van leren wordt aangeboden, zodat het leren daadwerkelijk bij die persoon plaatsvindt. Ouders kunnen bij hun kinderen zien en ervaren en zodoende uitmaken of dit voldoende plaatsvindt.

Kortom: Vanaf kleins af aan ben ik onderhevig aan opdrachten zoals doe dat …, en vooral doe dat niet… Grappig is dat niet altijd wordt gezegd waarom je iets juist niet zou moeten doen! Vaak weet degene die dat zegt niet eens waarom hij/zij het überhaupt zegt. Het is vaak genoeg een gevoel wat ontstaat uit de eigen ervaring, die van de ouders, leerkracht of docent of van horen zeggen. Is het dan niet belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zijn/haar eigen ervaring op te doen?

Als je niet oppast, wordt je hele leven op een gegeven moment een doe dat niet … concept. Welkom in deze “followers wereld”, waar je eigen mening niet belangrijk is!

Wat kan je dan wel doen? Word wakker en ontdek dat het ook anders kan… Leef met passie, volg je eigen hart!!!

Je kan contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Hoor het graag!

10. okt, 2015

1e Lustrum nieuwe constitutie (101010 – 101015)

Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de nieuwe constitutionele (structuur) verandering is ingetreden in het Koninkrijk der Nederlanden. Tot 10 oktober 2010 bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit de landen Nederland, Aruba (benedenwindse eiland in de Caribische zee en de Nederlandse Antillen (bestaande uit de benedenwindse eilandgebieden Curaçao, Bonaire en de bovenwindse eilandgebieden St. Maarten, St. Eustatius en Saba). Formeel en informeel worden de inwoners van de laatst genoemde eilanden vaker gekenmerkt als Antillianen.

Tot en met 9 oktober 2010, om precies te zijn 23.59 uur, kon nog, vanuit de Nederlandse Antillen, als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden geregeerd worden onder de Antilliaanse wetgeving van de Nederlandse Antillen, waarbij er sprake was van één Centrale overheid met als vestigingsplaats Willemstad op Curaçao.

Klokslag 00.01 uur ‘s nachts, is alles eensklaps anders…. heel anders:

 • De Centrale overheid van de Nederlandse Antillen is opgehouden te bestaan;
 • Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten;
 • De kleinste eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) zijn bijzondere gemeenten van het land Nederland.

Een enorme Nederlandse/Antilliaanse overheidsreorganisatie, wat niet volledig en naar volle tevredenheid was voorbereid, bleek later uit de vele discussies, waarvan een paar nog steeds niet zijn uitgediscussieerd….. Een keiharde feit!

Voor het land Nederland was het een meer aanpassing van wetten die al bestonden, voor Nederlanders een ver van mijn bed show. Voor de nieuwe landen Curaçao en St. Maarten een opnieuw opzetten van een constitutie als land. Voor de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba een chaos….

En de Antillianen? Een ieder moest en moet nog steeds voor zichzelf uitmaken wat de consequenties zijn bij die nogal grote verandering. Dit is natuurlijk afhankelijk van op welk eiland van het voormalige Nederlandse Antillen hij/zij ten tijde van de verandering woonde. Vandaar dat de ervaringen en overtuigingen ten aanzien van een wel of geen geslaagde constitutionele verandering totaal verschillend zijn.

Los van enkele fundamentele discussies als de herinrichting van het justitiële keten, een Caribisch Nederlandse inrichting van de politie, de dollarisatie, onderwijs, gezondheidzorg, same-seks marriage om een paar te noemen, bleek het voor het grotendeel van de Antillianen het ook een ver van mijn bed schouwspel. Voor niet-insiders lijkt het alsof alleen de overheidsbeleidsmedewerkers met elkaar in discussies waren en de noodzakelijke onderwerpen op hun bureau moesten en nog steeds moeten uitwerken. De realiteit is totaal anders en natuurlijk verschillend per eilandbewoner.

Voor de inwoners van met name de kleine eilanden die nu bijzondere gemeenten zijn, was het een totale ommezwaai; zij zijn letterlijk en figuurlijk het meest door elkaar geschud. Ervaringen met o.a.:

 • de vele Nederlanders die, gezien de nieuwe taken binnen de Rijksdienst Caribisch Nederlandse, op en af kwamen om even kennis te maken of zich te vestigen,
 • de overgang van Antilliaanse gulden naar de dollar met alle consequenties van dien,
 • het onderwijs dat weer werd veranderd van het funderend onderwijs die in 2002 werd geïmplementeerd, naar het Nederlandse onderwijssysteem met een eigen onderwijsagenda,
 • de gezondheidszorg die onder de loep genomen ….. en waar de bewoners uiteindelijk naar Colombia moesten…

Kortom… wat voor een deel van de Antillianen soms tot zeer vervelende situatie leidde in het afgelopen 5 jaar, is voor het gros van de Antillianen alsof er niets is gebeurd. Voor de Antillianen die ten tijde van de constitutionele verandering al in Nederland woonden, is het weer een geheel ander verhaal. Die moesten het hebben van de beelden van de Nederlandse televisie en van het horen zeggen….

Terug naar vandaag…. De schaarse ceremoniële aangelegenheden georganiseerd op deze dag wijzen misschien op de overgang of enkele elementen daarvan, maar vrijwel alle Antillianen gaan vrolijk verder met of zonder die verandering. Want immers het leven gaat gewoon door….

 

30. mrt, 2015

Sta ik erbij stil waarvoor ik werk, waarvoor ik geld wil verdienen?

Werk ik te hard of werk ik met plezier?

Hou ik tijd en energie over voor de dingen die ik echt in het leven wil?

Want tenslotte werk ik om te leven en leef ik niet om te werken…

Een goede week gewenst!

19. jan, 2015

 

Wat heerlijk is het om omringd te zijn door positieve, goed gestemde mensen. We hebben allemaal onze dagen dat het minder gaat en dat niet alles wat we ons hebben voorgenomen lukt, daarvoor zijn we mensen. We zijn niet perfect en niets is perfect…. Maar we kunnen wel ons best doen om het de ander naar de zin te maken. Probeer dat eens en je zal zien wat een verschil het uitmaakt… In ieder geval is alles beter dan in je eentje alles proberen te verwerken….

Probeer door je gekte de ander ook te laten lachen… Doe wat grappig voor of met de ander… In ieder geval lach samen…

Dit is een manier om de ander te helpen er weer bovenop te komen… het vertrouwen te krijgen… het weer te zien zitten… meer uitzicht te krijgen… zichzelf te openen…

We kennen het gegeven dat “een enkeling is een drenkeling”… Laten we vanaf vandaag als doel hebben om de ander te zien lachen, te zien genieten… en … geloof het of niet… jij geniet dubbel.…

Veel lach momenten toegewenst!! 

5. jan, 2015

Nieuw jaar 2015, nieuwe kansen,

nieuwe uitdagingen!!!

 

Alleen voor degene die echt op zoek is naar een nieuwe uitdaging!!!

 • Hou je van ondernemen op je eigen manier?
 • Werk je graag in een team?
 • Ben je enthousiast en durf je groot te denken?
 • Wil je zekerheid van een goed pensioen of voor de dag van morgen?
 • Wil je ontdekken wat je nog meer in huis hebt?

“Nee’s heb ik al, ja’s kan ik altijd nog krijgen……”

Neem contact en start je droomleven op jouw eigen manier!!!

 “Life’s a journey. It’s a journey about discovering limits.”

- Larry Ellison –

Email je motivatie naar: sharella.martha@flp.com