Genietend en fluitend door rekensommen heen...

 

Het is nu tijd geworden om onze kinderen/leerlingen weer te laten genieten van het rekenen. In deze tijd dat alles zo automatisch plaatsvindt en dat alle informatie voor iedereen op elk moment beschikbaar is, kan het niet meer zo zijn dat het rekenen achterblijft. Dat terwijl het een basis vormt voor het logisch denken, voor technisch inzicht en efficient handelen. 

Kinderen moeten weer gaan genieten van hun schoolperiode en niet meer hun hoofd breken over alleenmaar maken van rekensommetjes. Het rekenen moet weer leuk worden en uitdagend genoeg, echt plezierig! Bovendien moet het zinnig zijn in hun ogen!

Neem jij de uitdaging aan om met mij in gesprek te gaan over Martha's Rekenwijze?

Ik wacht op je reactie!

Voor informatie trainingen Rekenen: link

==========

Wegens onvoorziene omstandigheden is onze website basisrekenen uit de lucht.
Je kunt ons bereiken via contact
Ons e-book is ook te bestellen via contact.
Met rekenkundige groeten.

Begeleiding bij rekenproblemen!!!

Te veel kinderen hebben problemen met of bij het rekenen. Bij het lesgeven in het mbo heb ik mogen ervaren dat zelfs de oudere leerlingen dezelfde problemen bij  het rekenen hebben als de jonge kinderen. Daarom wil ik graag door mijn simpele manier van naar cijfers kijken, kinderen helpen om te begrijpen wat zij aan het doen zijn. Ik richt mij graag op ouders die echt willen dat hun kind wordt geholpen bij of met het rekenen. Daarnaast richt ik mij ook op leerkrachten die het beste uit een leerling willen halen. 

Voor informatie trainingen Rekenen: link

Pilot Rekenen voor het jonge kind

Dat het traject van het leren rekenen veel te wensen overlaat, weten we allang. Maar wat doen we hieraan? Ik wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van dat traject. Wie doet met mij mee?

Wil je als leerkracht van groep 2 meedoen met een pilot Rekenen voor het jonge kind, laat mij weten door je contactgegevens hier in te vullen onder vermelding van je eigen motivatie voor het meedoen. 

Contact.

Nieuw op de markt…

Martha's Rekenwijze       

Een nieuwe rekenwijze, een new style rekensystematiek, een nieuwe manier van kijken naar het rekenen. In plaats van sommetjes uit het hoofd te leren, komt de individuele leerling tot inzicht in zijn/haar eigen manier van rekenen. Immers rekenen is voor het leven!

 

Waarom een nieuwe rekenwijze?

Veel kinderen krijgen op een gegeven moment moeite met het rekenen omdat zij geen inzicht hebben in wat ze doen. Hierdoor vindt transfer moeilijk plaats. Voor de leerkracht lijkt het net water naar zee dragen. Eenmaal kan de leerling de ene som goed maken, zodra dezelfde som in een andere context wordt gepresenteerd, snapt de leerling het weer niet.

In deze nieuwe rekenwijze gaat het in 1ste instantie om het leren begrijpen van het eigen rekenproces.

Het 1ste ontwikkelde rekenboek behandelt de basis van het rekenen, nl. de cijfers. Dit vindt plaats middels de rekenvaardigheden optellen en aftrekken. De werkwijze beschreven in dit rekenboek is nieuw, omdat specifiek gekozen is om een stap-voor-stap instructie aan te bieden, volgens een logische en systematische redenering en samenhang. De kracht van deze instructie zit in een logische stimulering van het denken en handelen bij het jonge kind. 

Voor wie?

Het 1ste boek is speciaal ontwikkeld voor de leerkracht van de 2e of 3e groep ten behoeve van de leerling die pas begint te rekenen. Het pakket bestaat uit een uitgebreide handleiding die op een logische, systematische en gestructureerde manier is beschreven en 2 werkboeken voor de leerling.

Daarnaast is het bestemd voor alle leerkrachten die te maken hebben met leerlingen met rekenproblemen en die weer terug willen grijpen naar de basisvaardigheden optellen en aftrekken. 

Belangrijkst uitgangspunt!

Het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe rekenwijze is een cijferbord van 0 tot en met 99, waarbij we starten met het cijfer “0”.

Voor informatie

Contact.

 

 

 

Training Rekenen voor leerkrachten basisonderwijs

 

 Hulp bij het begrijpen van rekenproblemen bij het jonge kind

Ondersteuning bij het oplossen van rekenproblemen

         En … u gaat zeker van rekenen houden...  

Programma:

  • Eén sessie bestaat uit 3 uur op de door u aangegeven dag.
  • Meer dan 1 sessie hebt u niet nodig, tenzij u een persoonlijk traject wenst (op afspraak)!
  • Uw sessie vind online plaats (video-call mogelijkheid).
  • In groepen van minimaal 2 tot max. 10 leerkrachten.
  • U kunt zelf/gezamenlijk, in overleg, uw keuze maken voor een geschikte dag.

Voor aanmelding: Contact

 "Ik durf te beweren dat veel rekenproblemen die kinderen van de basisschool hebben, hun oorsprong hebben in hun gebrek aan inzicht in de basisvaardigheden van het rekenen, namelijk het tellen, het optellen en aftrekken."

Vanuit die bewering, heb ik een traject ontworpen om beter inzicht te krijgen in de eigen rekenvaardigheid als leerkracht en daardoor ook beter zicht op hoe het jonge kind het rekenen aan te leren, zodanig dat hij ook tot zijn eigen inzichten komt….

 Gebaseerd op het nieuwe rekenboek
“Ik kan rekenen… Van niets… naar meer…”
(ISBN/EAN 978-90-823868-0-6)

Voor informatie rekenboek: Contact.

Rekenconferentie die in Suriname op 20 en 21 mei 2015 werd gehouden voor beleidsmensen en leerkrachten van het basisonderwijs. Mevr. Martha is naar Suriname gereisd voor een tweedaagse conferentie rekenen met als titel “Rekenen: van wat naar wat? Focus op het rekenbeleid voor het jonge kind” (voor beleidsmedewerkers) en “Focus op het gebruik van rekenmethodes voor het jonge kind” (voor leerkrachten).